Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Τιμολόγιο

1)Οικιακή χρήση
 α) Εντός ορίων του Δήμου Σητείας ΖΩΝΗ (Α), ανά κυβικό μέτρο ως εξής:

Κατανάλωση Κόστος (€)/m3
0 - 21 m3
22 - 51 m3
52 - 99 m3
100 & άνω m3
0,67
0,99
1,30
1,52

β) Εντός ορίων του Δήμου Σητείας ΖΩΝΗ (Β), ανά κυβικό μέτρο ως εξής:

Κατανάλωση Κόστος (€)/m3
0 - 21 m3
22 - 51 m3
52 - 99 m3
100 & άνω m3
0,67
0,99
1,30
1,52

Τα παραπάνω τέλη Ύδρευσης ισχύουν ανεξαρτήτως κατηγορίας υδροδοτούμενης οικοδομής, επιχείρησης, καταστήματος.


2) Για πολύτεκνες οικογένειες καθώς και αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, που κάνουν χρήση νερού, βάση υδρομετρητή, ανά κυβικό μέτρο καθορίζεται ειδικό τιμολόγιο ως εξής:
α) Ζώνη (Α) :

Κατανάλωση Κόστος (€)/m3
0 - 21 m3
22 - 51 m3
52 - 99 m3
100 & άνω m3

0,00
0,50
0,66
0,75

- Σε περίπτωση που η πολύτεκνη οικογένεια έχει πέντε και περισσότερα παιδιά, ο λογαριασμός θα χρεώνεται μόνο με τα πάγια, με την προϋπόθεση να μην καταναλωθούν πάνω από 99 κυβικά μέτρα το τρίμηνο. Για καταναλώσεις άνω των 99 κυβικών μέτρων τα επιπλέον θα χρεώνονται με 0,75 ευρώ το κυβικό μέτρο.

β) Ζώνη (Β) :

Κατανάλωση Κόστος (€)/m3
0 - 21 m3
22 - 51 m3
52 - 99 m3
100 & άνω m3
0,00
0,50
0,66
0,75

- Σε περίπτωση που η πολύτεκνη οικογένεια έχει πέντε και περισσότερα παιδιά, ο λογαριασμός θα χρεώνεται μόνο με τα πάγια, με την προϋπόθεση να μην καταναλωθούν πάνω από 99 κυβικά μέτρα το τρίμηνο. Για καταναλώσεις άνω των 99 κυβικών μέτρων τα επιπλέον θα χρεώνονται με 0,75 ευρώ το κυβικό μέτρο.


3) Για τρίτεκνες οικογένειες (μετά την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης)
που κάνουν χρήση νερού βάση υδρομετρητή, ανά κυβικό μέτρο καθορίζεται ειδικό τιμολόγιο ως εξής:
   α) Εντός ορίων του Δήμου Σητείας ΖΩΝΗ (Α),

Κατανάλωση Κόστος (€)/m3
0 - 21 m3
22 - 51 m3
52 - 99 m3
100 & άνω m3
0,60
0,76
1,00
1,17

 β) Εντός ορίων του Δήμου Σητείας ΖΩΝΗ (Β), ανά κυβικό μέτρο ως εξής:

Κατανάλωση Κόστος (€)/m3
0 - 21 m3
22 - 51 m3
52 - 99 m3
100 & άνω m3
0,52
0,76
1,00
1,17


4) Για άπορες οικογένειες (μετά από εισήγηση επιτροπής)
Θα ισχύει ότι ισχύει για την κατηγορία των πολυτέκνων ανά κατηγορία και ζώνη.

5) Για μακροχρόνια άνεργους (μετά από προσκόμιση από τον ΟΑΕΔ ότι είναι τουλάχιστον 2 χρόνια άνεργοι, και εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας που θα παρουσιάζει εισόδημα μέχρι 7.000,00 ευρώ)
Θα ισχύει έκπτωση 50% στις τιμές του κανονικού τιμολογίου νερού ανά κατηγορία και ζώνη.


*Σε όλα τα παραπάνω τιμολόγια χρεώνεται ο κατά το νόμο και περίπτωση αντίστοιχος ΦΠΑ.

**Η Ζώνη (Β) περιλαμβάνει τα Τοπικά Διαμερίσματα που έχουν προσαρτηθεί στον Δήμο Σητείας.

Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΚΟΣΤΗ